TimViecNhanh.com TP.HCM

Địa chỉ
380 Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thạnh
Chăm Sóc KH

(08) 7309 8888

Bộ phận khác

(08) 355 159 36 – 355 159 37

(08) 355 159 38 – 355 159 39

Email
hcm@timviecnhanh.com
Fax
(08) 351 023 38

Article source: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/2732867/cong-nhan-phu-viec-nganh-may-mac-thoi-trang.html